ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ."ИНЖ. ФЕЛИКС ВОЖЕЛИ" № 1  А

За контакт с нас

Министерство на отбраната

ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" КЪМ МО,
обл. Стара Загора, общ. Казанлък,       гр. Казанлък, ул."Инж. Феликс Вожели" № 1 А, ВФ 22180
detelina_dg@abv.bg

Телефони за връзка: сл. тел. и факс: 0431/717 71; Директор: сл. тел.- 0892606872; 

© 2017 HAPPY CHILD. 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started